Statistikk for 2019

Du kan vise historikk ved å velge en sesong.

Viser turer mellom 01.02.2019 og 16.10.2019

Turer denne sesongen
20874
Personer
1848
Destinasjoner
20
10 eller flere turer
900
20 eller flere turer
437
10 eller flere topper
851
20 eller flere topper
380
Gjennomsnitt turer per person
12
Gjennomsnitt topper per person
11
Tilrettelagt
2

Destinasjoner markert som Lett

Destinasjoner markert som Middels

Slettvollan
930

Destinasjoner markert som Krevende

Stokkvola
1228
Våttåberget
1191
Drives av ambulo – et Tor Morten Jensen produkt.