Statistikk for 2016

Du kan vise historikk ved å velge en sesong.

Viser turer mellom 01.02.2016 og 15.10.2016

Turer denne sesongen
26521
Personer
2075
Destinasjoner
20
10 eller flere turer
915
20 eller flere turer
341
10 eller flere topper
915
20 eller flere topper
341
Gjennomsnitt turer per person
13
Gjennomsnitt topper per person
11
Tilrettelagt
1

Destinasjoner markert som Lett

Destinasjoner markert som Middels

Destinasjoner markert som Krevende

Våttåberget
1719
Stokkvola
1617
Drives av ambulo – et Tor Morten Jensen produkt.