Turstatistikk 2019

Perioden 1.februar til 15. oktober.

rullestol-ikon-web Rullestolvenlig tur
 Tillrettelagt tur

726 personer har gått 10 eller flere topper.
Av disse har 188 personer gått 20 topper
1843 personer som har registrert turer.
18935 turer er gått
65 tilrettelagt

Toppbesøk (turer innregistrert via nettsiden)

Lette topper
rullestol-ikon-web Elvestien: 1609 turer
rullestol-ikon-web Haugatjønna: 926 turer
rullestol-ikon-web Torvmyra: 1211 turer
rullestol-ikon-web Burtjønna: 1037 turer
rullestol-ikon-web Levanger Arboret Staupsmarka: 1729 turer

Middels krevende topper
Slettvollan: 854 turer
Hynnesberga: 890 turer
Bukkhaugen: 1503 turer
Stokkvola: 1134 turer
Furuhevelen/Furuhøveln: 658 turer
Migtjønna: 1144 turer
Mælastjønna: 567 turer
Bølåskammen: 501 turer
Skalltjønna: 1001 turer

Krevende topper
Kammerknoppen: 601 turer
Storheia: 766 turer
Våttåberget: 1109 turer
Vaktberget: 542 turer
Høgsetervola: 609 turer
Trosetvola: 544 turer