Turstatistikk 2019

Perioden 1.februar til 15. oktober.

rullestol-ikon-web Rullestolvenlig tur
 Tillrettelagt tur

506 personer har gått 10 eller flere topper.
Av disse har 46 personer gått 20 topper
1680 personer som har registrert turer.
13813 turer er gått
35 tilrettelagt

Toppbesøk (turer innregistrert via nettsiden)

Lette topper
rullestol-ikon-web Elvestien: 1383 turer
rullestol-ikon-web Haugatjønna: 712 turer
rullestol-ikon-web Torvmyra: 999 turer
rullestol-ikon-web Burtjønna: 809 turer
rullestol-ikon-web Levanger Arboret Staupsmarka: 1441 turer

Middels krevende topper
Slettvollan: 641 turer
Hynnesberga: 684 turer
Bukkhaugen: 1130 turer
Stokkvola: 869 turer
Furuhevelen/Furuhøveln: 448 turer
Migtjønna: 892 turer
Mælastjønna: 288 turer
Bølåskammen: 250 turer
Skalltjønna: 573 turer

Krevende topper
Kammerknoppen: 329 turer
Storheia: 572 turer
Våttåberget: 831 turer
Vaktberget: 307 turer
Høgsetervola: 334 turer
Trosetvola: 321 turer