Turstatistikk 2019

Perioden 1.februar til 15. oktober.

rullestol-ikon-web Rullestolvenlig tur
 Tillrettelagt tur

211 personer har gått 10 eller flere topper.
Av disse har 6 personer gått 20 topper
1300 personer som har registrert turer.
7807 turer er gått
8 tilrettelagt

Toppbesøk (turer innregistrert via nettsiden)

Lette topper
rullestol-ikon-web Elvestien: 1092 turer
rullestol-ikon-web Haugatjønna: 350 turer
rullestol-ikon-web Torvmyra: 727 turer
rullestol-ikon-web Burtjønna: 394 turer
rullestol-ikon-web Levanger Arboret Staupsmarka: 1024 turer

Middels krevende topper
Slettvollan: 318 turer
Hynnesberga: 377 turer
Bukkhaugen: 568 turer
Stokkvola: 410 turer
Furuhevelen/Furuhøveln: 252 turer
Migtjønna: 622 turer
Mælastjønna: 74 turer
Bølåskammen: 117 turer
Skalltjønna: 179 turer

Krevende topper
Kammerknoppen: 173 turer
Storheia: 332 turer
Våttåberget: 521 turer
Vaktberget: 134 turer
Høgsetervola: 62 turer
Trosetvola: 81 turer