Turstatistikk 2019

Perioden 1.februar til 15. oktober.

rullestol-ikon-web Rullestolvenlig tur
 Tillrettelagt tur

421 personer har gått 10 eller flere topper.
Av disse har 69 personer gått 20 topper
1466 personer som har registrert turer.
12022 turer er gått
0 tilrettelagt

Toppbesøk (turer innregistrert via nettsiden)

Lette topper
rullestol-ikon-web Elvestien:  turer
rullestol-ikon-web Haugatjønna: turer
rullestol-ikon-web Torvmyra: 0 turer
rullestol-ikon-web Burtjønna: 0 turer
rullestol-ikon-web Levanger Arboret Staupsmarka:  turer

Middels krevende topper
Slettvollan: 610 turer
Hynnesberga: 0 turer
Bukkhaugen:  turer
Stokkvola: 0 turer
Furuhevelen/Furuhøveln:  turer
Migtjønna: 0 turer
Mælastjønna: turer
Bølåskammen: 320 turer
Skalltjønna: 0 turer

Krevende topper
Kammerknoppenturer
Storheia: 0 turer
Våttåberget: 869 turer
Vaktberget: 0 turer
Høgsetervola: 0 turer
Trosetvola: turer