Turstatistikk 2019

Perioden 1.februar til 15. oktober.

rullestol-ikon-web Rullestolvenlig tur
 Tillrettelagt tur

628 personer har gått 10 eller flere topper.
Av disse har 94 personer gått 20 topper
1770 personer som har registrert turer.
16544 turer er gått
51 tilrettelagt

Toppbesøk (turer innregistrert via nettsiden)

Lette topper
rullestol-ikon-web Elvestien: 1493 turer
rullestol-ikon-web Haugatjønna: 832 turer
rullestol-ikon-web Torvmyra: 1100 turer
rullestol-ikon-web Burtjønna: 914 turer
rullestol-ikon-web Levanger Arboret Staupsmarka: 1575 turer

Middels krevende topper
Slettvollan: 758 turer
Hynnesberga: 792 turer
Bukkhaugen: 1326 turer
Stokkvola: 1013 turer
Furuhevelen/Furuhøveln: 563 turer
Migtjønna: 1029 turer
Mælastjønna: 451 turer
Bølåskammen: 357 turer
Skalltjønna: 835 turer

Krevende topper
Kammerknoppen: 503 turer
Storheia: 685 turer
Våttåberget: 968 turer
Vaktberget: 440 turer
Høgsetervola: 459 turer
Trosetvola: 451 turer