Turstatistikk 2019

Perioden 1.februar til 15. oktober.

rullestol-ikon-web Rullestolvenlig tur
 Tillrettelagt tur

0 personer har gått 10 eller flere topper.
Av disse har 0 personer gått 20 topper
0 personer som har registrert turer.
0 turer er gått
0 tilrettelagt

Toppbesøk (turer innregistrert via nettsiden)

Lette topper
rullestol-ikon-web Elvestien: 0 turer
rullestol-ikon-web Haugatjønna: turer
rullestol-ikon-web Torvmyra: 0 turer
rullestol-ikon-web Burtjønna: 0 turer
rullestol-ikon-web Levanger Arboret Staupsmarka: 0 turer

Middels krevende topper
Trosetvola: turer
Hynnesberga: 0 turer
Bukkhaugen: 0 turer
Stokkvola: 0 turer
Furuhevelen/Furuhøveln: 0 turer
Migtjønna: 0 turer
Mælastjønna: turer
Bølåskammen: 0 turer
Skalltjønna: 0 turer

Krevende topper
Kammerknoppen: 0 turer
Storheia: 0 turer
Våttåberget: 0 turer
Vaktberget: 0 turer
Høgsetervola: 0 turer
Skordalsvola: 0 turer