Turstatistikk 2019

Perioden 1.februar til 15. oktober.

rullestol-ikon-web Rullestolvenlig tur
 Tillrettelagt tur

34 personer har gått 10 eller flere topper.
Av disse har 0 personer gått 20 topper
721 personer som har registrert turer.
2724 turer er gått
0 tilrettelagt

Toppbesøk (turer innregistrert via nettsiden)

Lette topper
rullestol-ikon-web Elvestien: 600 turer
rullestol-ikon-web Haugatjønna: 51 turer
rullestol-ikon-web Torvmyra: 302 turer
rullestol-ikon-web Burtjønna: 83 turer
rullestol-ikon-web Levanger Arboret Staupsmarka: 555 turer

Middels krevende topper
Slettvollan: 178 turer
Hynnesberga: 110 turer
Bukkhaugen: 122 turer
Stokkvola: 43 turer
Furuhevelen/Furuhøveln: 120 turer
Migtjønna: 201 turer
Mælastjønna: 14 turer
Bølåskammen: 8 turer
Skalltjønna: 23 turer

Krevende topper
Kammerknoppen: 71 turer
Storheia: 51 turer
Våttåberget: 136 turer
Vaktberget: 49 turer
Høgsetervola: 0 turer
Trosetvola: turer