Turstatistikk 2019

Perioden 1.februar til 15. oktober.

rullestol-ikon-web Rullestolvenlig tur
 Tillrettelagt tur

887 personer har gått 10 eller flere topper.
Av disse har 396 personer gått 20 topper
1948 personer som har registrert turer.
21820 turer er gått
68 tilrettelagt

Toppbesøk (turer innregistrert via nettsiden)

Lette topper
rullestol-ikon-web Elvestien: 1795 turer
rullestol-ikon-web Haugatjønna: 1046 turer
rullestol-ikon-web Torvmyra: 1383 turer
rullestol-ikon-web Burtjønna: 1171 turer
rullestol-ikon-web Levanger Arboret Staupsmarka: 1944 turer

Middels krevende topper
Slettvollan: 973 turer
Hynnesberga: 1011 turer
Bukkhaugen: 1748 turer
Stokkvola: 1287 turer
Furuhevelen/Furuhøveln: 760 turer
Migtjønna: 1323 turer
Mælastjønna: 693 turer
Bølåskammen: 690 turer
Skalltjønna: 1152 turer

Krevende topper
Kammerknoppen: 721 turer
Storheia: 886 turer
Våttåberget: 1250 turer
Vaktberget: 657 turer
Høgsetervola: 687 turer
Trosetvola: 643 turer