Turstatistikk 2018

Perioden 1.februar til 15. oktober.

rullestol-ikon-web Rullestolvenlig tur
 Tillrettelagt tur

604 personer har gått 10 eller flere topper.
Av disse har 88 personer gått 20 topper
2014 personer som har registrert turer.
17593 turer er gått
209 tilrettelagt

Toppbesøk (turer innregistrert via nettsiden)

Lette topper
rullestol-ikon-web Kjærlighetsstien Gammel-naustet: 1551 turer
rullestol-ikon-web Elvheim Rundtur: 997 turer
rullestol-ikon-web Torvmyra: 1192 turer
rullestol-ikon-web Burtjønna: 966 turer
rullestol-ikon-web Nessestien: 1091 turer

Middels krevende topper
Trosetvola: 551 turer
Hynnesberga: 995 turer
Bukkhaugen: 1492 turer
Stokkvola: 1023 turer
Skjøtingstua: 1095 turer
Migtjønna: 1088 turer
Mælastjønna: 513 turer
Bølåskammen: 356 turer
Skalltjønna: 964 turer

Krevende topper
Kammerknoppen: 484 turer
Storheia: 691 turer
Våttåberget: 1033 turer
Revollen: 663 turer
Vollsvollen: 351 turer
Skordalsvola: 497 turer