Turstatistikk 2016

Perioden 1.februar til 31. oktober.

Levert svarsslipp og registrert turene på nett
865
 personer har gått 10 eller flere topper.
Av disse har 413 personer gått 20 topper
Totalt er det
2216 personer som har registrert turer.
29444 turer er gått

Toppbesøk (turer innregistrert via nettsiden)

Lette topper
rullestol-ikon-web Kattangen Røstad: 2564 turer
rullestol-ikon-web Midtveien Utsikten: 1020 turer
rullestol-ikon-web Falstadstien: 2104 turer
Utsikten «Far etter folk»: 1535 turer
Burtjønna: 1437 turer

Middels krevende topper
rullestol-ikon-web
Bukkhaugen: 2565 turer
Skalltjønna: 1633 turer
Hestgrøbbtjønna: 1188 turer
rullestol-ikon-web Stokkvola: 1767 turer
Purkvika: 1658 turer
Hegglia: 945 turer
Reinsjøen: 1486 turer
Migtjønna: 1807 turer
Skogn Vulusjøen: 1172 turer
Litj Grønningen: 803 turer

Krevende topper
Fjellhov: 1207 turer
Våttåberget: 1897 turer
Revollen: 893 turer
Kongshaugen: 886 turer
Skurdalsvola: 886 turer