Expired: Kammerknoppen

Kassen på Kammerknoppen er skadet.

Ny kasse vil komme på plass en av de første dagene.

Bok ligger i den skadede kassen.

Arve Brenne